Getting out of the box

Getting out of the box

with No Comments

Je hebt allemaal wel eens dat je denkt: ‘Het gaat niet zoals ik wil, wat is hier aan de hand?’

In het boek ‘Leadership and Self Deception’ wordt een mooi inzicht gegeven in hoe relaties tussen mensen verstoord kunnen zijn/raken door ‘In the box gedrag’. Dit boek is geen droge opsomming van theorie, maar een met veel voorbeelden verhelderend verhaal over menselijk gedrag. Over hoe je tegen anderen aankijkt bepalend is voor hoe je met elkaar omgaat. Zowel zakelijk als privĂ©. Je kan met woorden veel zeggen, maar als je gevoel erbij niet echt is prikt een ander daar zo doorheen.

Er worden 2 soorten gedrag onderscheiden, hierbij gaat het er met name om hoe je tegen anderen aankijkt:

 1. In the box; alleen met je eigen belang bezig. Anderen zijn objecten
 2. Out of the box; anderen zijn ook mensen met wensen en behoeften. Met gevoel voor belangen van anderen.Howwegetinthebox

In iedere situatie die je meemaakt gedraag je je vaak vanuit je gevoel. Je gevoel kan dan zijn rekening te houden met anderen of je eigen belang voorop te stellen. Kies je voor jezelf, dan voel je je waarschijnlijk schuldig naar anderen toe. Dit wordt in het boek ‘Self-betrayal’ genoemd. Om dat schuldgevoel kwijt te raken ga je je gedrag rechtvaardigen. Samengevat wordt er gesteld dat je als gevolg van je keuze voor jezelf:

 1. Je tegenstrijdig gedraagt aan gevoel
 2. Je wilt je keuze rechtvaardigen
 3. Je blik op de werkelijkheid is verstoord door je rechtvaardiging
 4. Je gaat je in the box gedragen
 5. Je gedrag in the box wordt typerend
 6. Door je gedrag provoceer je anderen zich ook in hun box te gedragen
 7. Daarmee nodig je uit tot wederzijdse onheuse bejegening en nog meer rechtvaardiging om in the box te blijven

 

Leanardo

 

Typerend voor In the box gedrag is:

 • Opblazen van fouten van anderen
 • Negeren van eigen fouten (blind)
 • Opblazen van dingen om. Eigen gedrag rechtvaardigen
 • Verwijten maken / boos
 • Anderen provoceren gedrag te vertonen dat we niet van ze willen of haten om de situatie in stand te houden
 • Realiteitszin is vertroebeld

In the box / out the box is situationeel en persoons afhankelijk.

Hoe kom en blijf je out of the box:

 • Focus op anderen en hun behoeften (gemeend)
 • Verzet je niet tegen anderen, behandel ze als mensen
 • Onderzoek je eigen gedrag
 • Volg je gevoel en verraad dat niet