Chronische aandoening en blijven werken

Chronische aandoening en blijven werken

with No Comments

Maandag 18 april had ik het voorrecht om aanwezig te mogen zijn bij een congres van het INVK dat in samenwerking met FitforWork en het Abbvie georganiseerd werd.

Thema voor dit evenement was ‘hoe houden we mensen met een chronische aandoening aan het werk’. Hierbij waren aanwezig Hans Spigt, Paul Baart, SER-vertegenwoordiger, vertegenwoordigers van verschillende bedrijven en ondersteunende/hulpverlenende instellingen.

Een op de drie mensen krijgt te maken met een chronische aandoening. Werken met een chronische aandoening is goed mogelijk. Vaak wel met enige aanpassing of door het doen van andere werkzaamheden.

In twee groepen van ongeveer 8 personen, onder aansturing van een facilitator, werd gediscussieerd over vraagstukken als:

 • Wat betekent het als deze mensen uit het arbeidsproces vallen (voor de betreffende persoon, de maatschappij en de betreffende onderneming)
 • Is het mogelijk/wenselijk om deze mensen in het arbeidsproces te houden en wat is daar dan voor nodig
 • Is er een bepaalde grens aan te geven, wanneer een arbeidsrelatie stop gezet zou moeten worden als gevolg van een chronische aandoening

Samenvattend zijn de volgende suggesties op tafel gekomen:

 • Kom zo snel mogelijk met elkaar in gesprek
 • Zonder actieve en oplossingsgerichte houding lukt het niet
 • Ga op zoek naar de verhouding tussen belasting en belastbaarheid
 • Zorg voor een sociaal vangnet (voorkom isolatie van de betreffende persoon)
 • CreĆ«er begrip in de werkomgeving
 • Geef mensen een eigen verantwoordelijkheid en houd ze betrokken
 • Vier successen met alle betrokkenen
 • Geef positieve feedback; Dat geeft 5x meer resultaat en heeft een positief effect op de productiviteit. Tevens wordt daarmee het stressniveau van iemand naar beneden gebracht.

 

De resultaten van de discussies worden onder andere meegenomen in de voorbereiding voor het SER congres op 25 mei 2016 met als titel: ‘Langer actief door innovatie in zorg en beleid‘.