AIC – Informatie rond en over autisme

AIC – Informatie rond en over autisme

with No Comments

Dinsdag 13 september heb ik een informatieavond van het AIC Den Haag bijgewoond.

In dit geval betrof het een thema avond over de diagnose Autisme op latere leeftijd. De avond begon met de film ‘Het inzicht kwam met de jaren”. Deze film is het zesde en laatste deel uit de serie “Autisme, een leven lang”. Met deze serie voorlichtingsfilms beoogt de NVA goede basisvoorlichting over autisme te geven. De film is gemaakt door Wonderland films.

Na het bekijken van de film was er nog uitgebreid ruimte en tijd om met elkaar ervaringen te delen.

Ik vond het een hele interessante avond die mij weer nieuwe inzichten heeft opgeleverd. Onder andere de behoefte van mensen met een diagnose (of het vermoeden van) om met elkaar ervaringen (en oplossingen) te delen.

Tevens was dit mijn eerste kennismaking met het IAC. Deze was bijzonder positief en het blijft niet bij deze kennismaking.

De geplande thema sessies tot en met december 2016:

28-09 – 13.00 – Voorlichting PGB door PerSaldo (beperkte beschikbaarheid)

11-10 – 19.30 – Autisme en aansprakelijkheid

08-11 – 19.30 – Autisme en werk

13-12 – 19.30 – Als autisme niet opvalt (DVD)

 

 

Het Autisme Informatie Centrum (AIC) is een regionaal informatie- en documentatiecentrum rond autisme. Het AIC is er voor mensen met autisme en hun naasten en voor iedereen die meer wil weten over autisme, zoals hulpverleners, studenten en mantelzorgers.

De kracht en de eigenheid van het AIC liggen bij:

1) Regionale en lokale informatievoorziening. Mensen met autisme, hun ouders, partners en andere naasten, maar ook hulpverleners, studenten en mantelzorgers vinden steeds meer hun weg naar het AIC voor praktische, op de lokale situatie afgestemde informatie over autisme.

2) Lotgenotencontact. Ouders, partners, familie van en mensen met autisme zelf ontmoeten elkaar bij het AIC en leren daarbij van elkaars ervaringen bij hun aanpak thuis en bij hun zoektocht naar de juiste hulp.

Het AIC wordt bemenst door ervaringsdeskundige vrijwilligers. Zij hebben in hun persoonlijke leven en/of hun werk dagelijks met autisme te maken. De vrijwilligers hebben allemaal een basistraining gevolgd en worden regelmatig bijgeschoold. Het AIC is een onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en valt onder verantwoordelijkheid van het regiobestuur. Verspreid over het land zijn er 29 AIC’s.

 

Meer informatie vind je hier:

AIC

NVA

Of je kunt contact met mij opnemen via het contactformulier.